“กรมส่งเสริมสหกรณ์” ร่วมลุย “เกษตรแปลงใหญ่” ใช้ข้อมูลสมาชิกนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ วางระบบบริหารจัดการผลผลิต-ลดต้นทุน พร้อมตลาดรองรับชัดเจน เพิ่มรายได้เกษตรกร นำร่อง 6 นิคมฯใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ

     นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการเตรียมการจัดพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะมีนโยบายจะปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและขยายช่องทางการตลาด โดยใช้วิธีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง จำนวน 131,670 ไร่ เกษตรกร 4,630 ราย ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์สวรรคโลก นิคมสหกรณ์หนองบัว นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นิคมสหกรณ์พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นิคมสหกรณ์แม่สอด จ.ตาก และนิคมสหกรณ์นครชุม จ.กำแพงเพชร โดยเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทุกแห่งจะต้องดำเนินการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดย กรมฯได้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายจัดหาเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ตลอดจนขั้นตอนการดูแลต่างๆด้วย

     “สิ่งที่ รมว.เกษตรฯเป็นห่วงตอนนี้ คือปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกือบ 60 ปี และพบว่ามีการจ้างแรงงานเข้ามาทำทุกขั้นตอน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตออกมาก็ไม่มีคนรับซื้อ เนื่องจากไม่มีการวางแผนการผลิต จึงสนับสนุนให้พื้นที่นิคมสหกรณ์นำข้อมูลสมาชิกที่มีอยู่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อดูแลส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยวางระบบบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลง มีตลาดรองรับที่แน่นอน และส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นในที่สุดอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ

บทความก่อนหน้านี้หวิดซ้ำรอย!คลื่นยักษ์ซัดเรือขนตู้คอนเทนเนอร์จมทะเลตรัง กัปตันเผยนาทีเฉียดตาย
บทความถัดไปไม่สั่งฟ้อง “แกนนำคนอยากเลือกตั้ง” ชุมนุม ‘4ปี คสช.รัฐประหาร’