Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563

พม.ลุยจัดทำแผนป้องกันการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ หวังเห็นผลชัดเจนภายในปีนี้

24 ก.ค. 2561 - 09:00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปบทเรียนจากการจัดอันดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา หรือทิปรีพอร์ตประจำปี 2561 ซึ่งไทยได้เลื่อนอันดับจากเทียร์ 2 วอทช์ลิสต์ เป็นเทียร์ 2 ประเทศเดียวในอาเซียน พร้อมเผยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะ 11 ข้อจากสหรัฐฯ

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสหรัฐฯต่อรัฐบาลไทยในรายงาน TIP Report ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ จำนวน ๑๑ ข้อ เพื่อขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานทั้ง ๓ ด้าน ให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาระดับของประเทศไทย และเพื่อยกระดับให้ดีขึ้นในปีต่อไป โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือปิดจุดอ่อน ที่ทางสหรัฐฯ ระบุไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางในการเร่งรัดผลการดำเนินงาน หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน เป็นรูปธรรมชัดเจน ภายในเดือนธันวาคม 2561

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมหารือฯ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พม.ลุยจัดทำแผนป้องกันการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ หวังเห็นผลชัดเจนภายในปีนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง