สปส.แนะวิธีใช้ชีวิตช่วงหน้าฝนอย่างมีความสุข ไร้โรค แย้มเจ็บป่วยช่วงนี้รักษาฟรีได้เหมือนเดิม

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้ผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยหากไม่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างดี โดยเฉพาะ 5 โรค ที่มักพบในช่วงนี้ ก็คือ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย  โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก และโรคฉี่หนู  ดังนั้น ผู้ประกันตนควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมรับมือกับหน้าฝน โดยการดูแลสุภาพตนเอง ดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้วในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด กินอาหารที่ให้วิตามินสูงครบถ้วน พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ตลอด เมื่อเปียกฝนควรอาบน้ำสระผมทันที และควรกินยาดักไข้หากรู้สึกตัวอุ่นๆ ร้อนๆ หนาวๆ  

“การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ หากผู้ประกันตนดูแลอย่างถูกวิธี ฤดูฝนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ซึ่งจะมำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข และอาจมีความสุขเพิ่มขึ้น และแม้ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวล  เพราะทางสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิกับผู้ประกันตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน  จากนั้นต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อ ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01),ใบรับรองแพทย์,ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี”เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าว

บทความก่อนหน้านี้หายแล้ว? โซเชี่ยลแชร์ว่อน ‘เสก’ ทั้งร้อง ทั้งโซโล่ แห่ดูหลายล้านวิว! (คลิป)
บทความถัดไปหนุ่มงัดวงจรปิดแฉ! โจรโรคจิต บุกหอพักลักชุดชั้นในตัวเอง-แฟนสาวแบบเปียกๆ