Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563

สวทช. และ สรพ. จับมือเอกชน สนับสนุนเทคโนโลยีให้จังหวัดชายแดนภาคใต้

25 ก.พ. 2562 - 14:35 น.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมบ่มเพาะและได้รับสนับสนุน
การเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ดำเนินกิจกรรม “Technology For Better Society” ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคม ใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคใต้ จ.สงขลา
ได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียงให้แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อใช้ประโยชน์
ในโรงพยาบาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการร่วมให้คำปรึกษา นับเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับเทคโนโลยีจะได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ในโครงการต่างๆ ของ สวทช. ร่วมกันส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมในกิจกรรม Technology For Better Society โดยรวบรวมเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ซึ่งทุกเทคโนโลยี
ได้รับคัดเลือกมาจากเกณฑ์ด้านมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีรางวัลที่ได้จากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างนักธุรกิจภูมิภาคและผู้ประกอบการเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะสามารถทำให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถ
นำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการมอบเทคโนโลยีใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการสนับสนุนธุรกิจ

“การส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมแก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ได้มีความร่วมมือเพิ่มเติม
จากผู้ประกอบการในโครงการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. คือ บริษัทดาต้าเบสคอมเมิร์ซ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เช่น ระบบดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ ระบบเฝ้าระวังการหกล้ม ระบบบริหารโรงพยาบาล เป็นต้น โดยได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง
ที่เป็นระบบ fall detection พร้อมฮาร์ดแวร์ IoT 6 ชุด และซอฟต์แวร์ Data Center และ Interface กับข้อมูลโรงพยาบาล ให้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มูลค่ารวม 400,000 บาท
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ
สรพ. กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมให้คำปรึกษาผ่านโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล 2P@Safety Tech (Patient and Personnel Safety)
นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบเทคโนโลยีให้แก่จังหวัดอุดรธานี และกลุ่ม 8 จังหวัดอีสานตอนล่างแล้ว จำนวนรวมกว่า 10 เทคโนโลยี
มูลค่ารวม 12 ล้านบาท”
รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. มีพันธกิจในการสนับสนุนและช่วยผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง เช่น Software, Material, Machinery, Medical, Agricutural, Electronics, Energy ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานและการลงทุนให้กับประเทศ มีโครงการภายใต้ศูนย์
บ่มเพาะมากมาย ได้แก่ โครงการ Startup Voucher, โครงการ Food Accelerate, โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC), โครงการ Success, โครงการ Bio Based Start up และโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี (Young Techno Prenueur)

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สวทช. และ สรพ. จับมือเอกชน สนับสนุนเทคโนโลยีให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง