มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย

      ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง I Gede Putu Darma Suyasa, SKp. MNg., PhD. อธิการบดี สถาบันการศึกษา INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI และ Drs. Id a Bagus Arka ประธานมูลนิธิ Foundation of  Health Education, Training and Service Organizer Bali (YPPLPK Bali / ITEKES Bali Foundation) ประเทศอินโดนีเซีย การลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดทำหลักสูตร และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI เป็นสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การสาธารสุข และอาหารเพื่อสุขภาพ แห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซียที่มีเครือข่ายความความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดบรรยายระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีความรู้ด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น ความแตกต่างจากสองวัฒนธรรมจะทำให้เกิดการขยายกรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรม และการวิจัยใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนหรือบัณฑิตมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้จากการศึกษาที่มีร่วมกันมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศของตนเอง ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเปสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. 

บทความก่อนหน้านี้ขอรวยตาม! ชมพู่ แค่ชุดสะดุดสามโลก ฮือฮา แวะแผงหวย งวดนี้ลุ้นหนัก แห่ส่องเลขเด็ด
บทความถัดไปลุงเจ้าของที่ ซัดทอด พระชั้นผู้ใหญ่สั่งตัดไม้ หวงห้ามในอุทยาน บุกยึดได้คาลานวัด