Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563

กระทรวงแรงงานผนึกกำลัง ILO พัฒนาสตรีในสถานประกอบการด้าน Digital และ STEM

13 ก.ย. 2562 - 10:00 น.

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรม ร่วมกับ ILO เน้นฝึกอาชีพสตรี ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มช่องทางการมีงานทำ รับมือทศวรรษเทคโนโลยีชั้นสูง นาย สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยคนทำงานในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้มีงานทำ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงควรจะได้รับตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาแรงงานสตรีให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพมีความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต (Data Analytics and Visualization for Manufacturing) ระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีปฏิบัติงานประจำสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมารุ่นละ 30 คน จำนวน 35 รุ่นรวมทั้งสิ้น๑,๐๕๐ คน ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 โดยมีผู้สำเร็จ การฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 35 รุ่น รวม 1,050 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมหารือกับกับ Mr. Jordi Prat Tuca, ILO Project Officer เจ้าหน้าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ซึ่งแจ้งรูปแบบการจ้างงานของประเทศไทยจะมีความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการนำระบบออโตมิกและโรโบติกมาทดแทนกำลังแรงงานในภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่งแรงงานสตรีอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าแรงงานชาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แรงงานหญิงกว่าร้อยละ 85 เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือในระดับเบื้องต้น อาจถูกเลิกจ้างหรือถูกแย่งงานโดยหุ่นยนต์มากขึ้น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จึงได้เปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรของ STEM ในประเทศไทย (Women in STEM Workforce Readiness and Development Program) เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างชายและผู้หญิง ป้องกันการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ยังช่วยยกระดับศักยภาพของสตรีที่ทำงานด้วยการสนับสนุน

ความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหาตำแหน่งงาน รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของสตรีในงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM ในอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานสตรีในสถานประกอบกิจการโดยนำร่องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์"ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจ กพร. ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับสตรี จึงพร้อมให้สนับสนุนและจะขยายความร่วมมือในอนาคตมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าโครงการจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้สตรีมีศักยภาพก้าวขึ้นบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อธิบดี กพร. กำชับให้หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาสมรรถนะสตรีไทยด้าน Digital และ Stem ภายใต้กรอบแนวทางสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางเพศ ในการได้รับบริการจากมาตรการภาครัฐ โดยเน้นให้สตรีไทยมีความเป็น Knowledge Transformation เป็นพลังสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กระทรวงแรงงานผนึกกำลัง ILO พัฒนาสตรีในสถานประกอบการด้าน Digital และ STEM
ข่าวที่เกี่ยวข้อง