Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563

หมื่นความหลากหลายหัวใจเดียวกัน มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลชาวบ้าน - "สิงห์อาสา" มอบเสื้อกันหนาวบนดอยสูง

2 ธ.ค. 2562 - 09:11 น.

 

หมื่นความหลากหลายหัวใจเดียวกัน มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลชาวบ้าน - "สิงห์อาสา" มอบเสื้อกันหนาวบนดอยสูง

หมื่นความหลากหลายหัวใจเดียวกัน - กลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย เครือข่ายพันธมิตร นักศึกษาสิงห์อาสา ในภาคเหนือ 11 สถาบัน ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้บริหารสถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึง หน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม "สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว" เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ที่โรงเรียนดอยแสนใจ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ผ่านมา

โดยมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว ทั้งนี้ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนดอยแสนใจ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียน รวมถึงชาวบ้านจากบ้านแสนใจพัฒนา บ้านแสนใจ บ้านห้วยส้าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ในช่วงฤดูหนาวนี้ ทั่วทุกพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะได้รับอิทธิพลของมวลอากาศที่หนาวเย็นเข้าปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ส่งผลให้ชาวบ้าน และเด็กๆ ที่อาศัยบนดอยสูง ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น และในทุกๆ ปี ด้วยความห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว สิงห์อาสาได้เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อไปส่งมอบเสื้อกันหนาวให้ชาวบ้านและเด็กๆ ได้สวมใส่เพื่อคลายความหนาวเย็นลง

แต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่าการให้เสื้อกันหนาวนั้น มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ตั้งปณิธานเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องมานานตั้งแต่ปี 2530 หรือกว่า 3 ทศวรรษ นั่นคือภารกิจการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าไปดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของเหล่าบรรดา เด็กๆ และชาวบ้าน ให้ได้มีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปพร้อมกับการมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น

อย่างไรก็ตามภายหลังจากกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาว กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคเหนือ จำนวนกว่า 100 คน จาก 11 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียง กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยพื้นที่ที่เข้าไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแสนใจ หมู่บ้านห้วยส้าน และหมู่บ้านแสนใจพัฒนา แต่ละหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุและคนพิการ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนพ.ย.-ม.ค. ชาวบ้านที่นี่จะประสบภัยหนาวอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ "วันนี้เป็นการเริ่มภารกิจ สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในปีนี้ โดยได้ทำต่อเนื่องมากว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากสถาบันทั่วประเทศ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯลฯ จนกลุ่มสิงห์อาสา ขยายใหญ่ขึ้นมาก ครอบคลุมการช่วยเหลือทั่วประเทศ โดยหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่เข้าไปมอบเสื้อหนาวให้กับชาวบ้าน เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารต่อไปในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด เพื่อให้หน้าหนาวนี้ ทุกๆคนจะมีไออุ่นไปพร้อมๆกัน"

นายรังสฤษดิ์ เปิดเผยอีกว่า "ส่วนภารกิจที่เราให้ความสำคัญทุกครั้ง และทำต่อเนื่องมายาวนานกว่า 40 ปี ควบคู่ไปกับการมอบเสื้อหนาว คือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ เพราะต้องการมีส่วนช่วยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นเราจะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้าน เรายังมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งบางท่านมีอายุกว่า 80 ปี แล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อทำให้ชาวบ้านรู้จักโรคภัย ไม่เจ็บไม่ป่วย ดังนั้นการที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนและทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น"

ส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไป สิงห์อาสา จะเดินทางลงพื้นที่ขึ้นดอยมอบไออุ่นมอบเสื้อกัน ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ในถิ่นทุนกันดาร อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.เลย และ จ.น่าน ฯลฯ พร้อมด้วยภารกิจหน่วยแพทย์เหคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจะดำเนินต่อไปเพื่อพี่น้องชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อว่า เหล่าเครือข่ายพันธมิตรของเราเป็นเสมือนพลังแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะหมื่นความหลากหลายแต่หากรวมเป็นหัวใจเดียวกัน กิจกรรมที่ร่วมมือกันทำก็จะสำเร็จลุล่วงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หมื่นความหลากหลายหัวใจเดียวกัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ หมื่นความหลากหลายหัวใจเดียวกัน มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลชาวบ้าน - "สิงห์อาสา" มอบเสื้อกันหนาวบนดอยสูง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง