Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563

กอ.รมน.ร่วมมือองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมฯ ยกระดับ-เพิ่มศักยภาพสตรีมุสลิม

2 ธ.ค. 2562 - 10:26 น.

กอ.รมน.ร่วมมือองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมฯ ยกระดับ-เพิ่มศักยภาพสตรีมุสลิม

องค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิม - พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เปิดเผยว่ากอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะกรรมการสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย จำนวน 238 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์สตรีแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำสตรี โดยจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีเพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม เป็นการรวมตัวของสตรีชาวไทยมุสลิม ในการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของสตรีที่ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ

โดยมีเป้าหมายเป็นสตรีจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ตามบทบาทสตรีมุสลิม ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางของศาสนาที่ได้กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อในหลายด้าน ทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างกัน การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีการเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

กอ.รมน. เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้ำของประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทผู้นำสตรีที่ต้องการให้นำสาระความรู้ต่างๆ จากการอบรม มาต่อยอดและขยายผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนของครอบครัวและชุมชนใน จชต.ต่อไป

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กอ.รมน.ร่วมมือองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมฯ ยกระดับ-เพิ่มศักยภาพสตรีมุสลิม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง