PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส” NO Gift Policy”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส””NO Gift Policy” ขอขอบคุณน้ำใจและของขวัญของทุกท่านที่มอบให้ PEA ขอน้อมรับแค่น้ำใจในความเป็นมิตรไมตรี นโยบายนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2543 ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตแนวทางหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้สาวโพสต์เตือนภัย น่ากลัวขึ้นทุกวัน ขนาดไปกับแฟน ยังถูกโจร กระชากกระเป๋า บาดเจ็บ
บทความถัดไปหามพระเอกดังส่งรพ. หลุยส์ สก๊อต ป่วยทนไม่ไหว ‘นุ่น’แฟนสาวเผยอาการ