เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง ตอน สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด

ไม่รอคอยความช่วยเหลือ…ไม่โทษดินฟ้าอากาศ
มีเพียงแค่ความซื่อสัตย์ ขยัน อดออม ร่วมคิด ร่วมทำ และรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเท่านั้น
ที่ทำให้สมาชิกสหกรณ์บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผ่านพ้นทุกวิกฤติปัญหา และอยู่ได้อย่างยั่งยืน
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

บทความก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ เปิดตัว ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ทลายทุนผูกขาด เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 2 หมื่นล้าน
บทความถัดไปแม่เซ็นยกลูก เผยเหตุผลรักไม่พอ ถ้ายังอยู่คงตีตาย ยันลูกอยากอยู่สถานสงเคราะห์