Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 2563

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทย พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม-ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

15 ม.ค. 2563 - 14:19 น.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทย

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม-ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม - พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกประสานความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียน

เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ความร่วมมือศึกษาและพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ KTB Digital Platform เพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สู่สังคมไร้เงินสด (RPCA Cashless Society) (ฉบับที่ 1)

พลตำรวจโท อาชวันต์ เปิดเผยว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจ กรุงไทย IPAC และร่วมศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการเงินแบบครบวงจร ผ่าน Krungthai Digital Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอัจฉริยะ ภายใต้นโยบาย RPCA Smart Academy

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม กล่าวว่า บัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ธนาคารจัดทำนั้น เป็นทั้งบัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรเดบิตวีซ่า ที่สามารถใช้ในการเช็คเวลาเข้าเรียน การเข้าใช้ห้องสมุด หรือเข้ายิม รวมถึงใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าสวัสดิการ ชำระค่าลงทะเบียน ตลอดจนร้านค้าอื่นๆที่ติดตั้งเครื่อง EDC นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกภาคสนาม

“เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรดังกล่าวธนาคารได้ขยายการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆรอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยครอบคลุมการใช้จ่ายด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน ตลอดจนการชำระผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปยัง Platform อื่นๆของธนาคารในอนาคต”ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทย พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม-ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง