Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 23 ม.ค. 2564

พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติวัฒนธรรม

7 ส.ค. 2563 - 20:28 น.

คณะกรรมการตลาดประชารัฐอำเภอเมืองสกลนคร และตลาดเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ปกครองอำเภอเมืองสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เกษตรอำเภอเมืองสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร คลังจังหวัดสกลนคร องค์การการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองสกลนคร เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการขายตลาดสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดังนี้
๑)เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
๒)เพื่อส่งเสริมการขายตลาดประชารัฐอำเภอเมืองสกลนคร และตลาดเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๓)เพื่อสร้างการเรียนรู้สร้างรายได้และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียน จำหน่ายสินค้า
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการขายตลาดสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรม เปิดป้ายตลาดประชารัฐอำเภอเมืองสกลนคร และตลาดเกษตรกรจังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน ๑๒๐ ราย ยอดจำหน่ายผลผลิต สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ภายในตลาด เพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัว ตั้งแต่ ๒ ชั่วโมงแรกของการเปิดตลาด นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมืองสกลนคร ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ ราย โดยผู้ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท และผ้ากันเปื้อน ๑ ผืน
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๗๐๐ บาท และผ้ากันเปื้อน ๑ ผืน
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๖๐๐ บาท และผ้ากันเปื้อน ๑ ผืน
โดยทั้ง ๓ รางวัล นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนครให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล
สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดอาหารที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้เงินรางวัลคนละ ๕๐๐ บาท และผ้ากันเปื้อนคนละ ๑ ผืน โดยมี
นายสวัสดี วะชุม ประธานคณะกรรมการตลาดประชารัฐ และตลาดเกษตรกร
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอเมืองสกลนคร
นายสมพร ศรีคำดอน ผจก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองสกลนคร
นางจิรา บุญบรรจง พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสิน ๒ ทั้งสาขา
นายธวัชชัย พรหมดี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร
นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565...Change for good

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พช.เมืองสกลนคร เมืองสามธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติวัฒนธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง