Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 26 ก.ย. 2563

สิงห์สยามโพล ม.สยาม ติงจนท.ยังหล่ะหลวม พร้อมชุมนุมการเมืองไม่แคร์โควิด

8 ส.ค. 2563 - 15:56 น.

สิงห์สยามโพล ม.สยาม ชี้ผลสำรวจคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ยังพอใจมาตรการโควิด ติงจนท.ยังหล่ะหลวม พร้อมชุมนุมการเมืองไม่แคร์โควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์สิงห์สยามโพล

ร่วมกันแถลง “ผลสำรวจความคิดเห็นทัศนคติของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย”ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 9 ห้อง19-9010 มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้งนี้ผลสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ด้วยแบบสอบถาม จากนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,385 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling)

กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 เพื่อเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม

ซึ่งผลสำรวจตามประเด็นคำถามเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า มาตรการสวมหน้ากาก/Face Shield/ล้างมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิค-19 ใด มีความสำคัญที่สุด จำนวน 817 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาได้แก่ ปิด/จำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ และเว้นระยะห่างทางสังคม จำนวน 283 และ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และ 10.0

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สิงห์สยามโพล ม.สยาม ติงจนท.ยังหล่ะหลวม พร้อมชุมนุมการเมืองไม่แคร์โควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง