ประชุมวิชาการนานาชาติ

ประชุมวิชาการนานาชาติ-บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และสมาคมวิศวกรรมระบบรางแห่งประเทศไทยและพันธมิตรในภาคอุตสาหรกรรม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Smart Mobility Symposium : Bridging the Grids” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี  มจพ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไล นรสิงห์ คณบดี TGGS มจพ. ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ