Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

สกสว.  พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ – ก.อุดมศึกษาฯ ดันธุรกิจไทยโตช่วงโควิด ชูระบบ  'Tech2Biz' จับคู่ผู้ประกอบการ – นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออก

13 ม.ค. 2564 - 11:00 น.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "MARKET LED INNOVATION : เชื่อมตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต" ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าว มีขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงในการประสานการทำงานของ 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (สค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกโดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ตลอดจนยกระดับภาคการส่งออกของไทยและเสริมสร้างภาพสักษณ์สินค้าของประเทศไทยในตลาดโลก โดยใช้เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นดีที่ผู้ประกอบการ นักวิจัย ไทยจะยกระดับนวัตกรรมของตนเองสู่สากล แม้ตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลก จะเจอวิกฤต แต่สถานการณ์ด้านการค้ากำลังค่อยๆ ฟื้นตัว สินค้าของที่มีการขยายตัวได้ดีคือ สินค้าที่สนับสนุนการทำงานที่บ้าน (work from home) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิด - 19 อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่มาก ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้น "ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต"

หนุนเสริมให้ภาคผลิตและภาคบริการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากเดิมที่ผ่านมาเราจะผลิตตามความถนัดและแสวงหาความต้องการภายหลัง หลังจากนี้เราต้องใช้วิจัยและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มจีดีพีของประเทศไทยมากขึ้น

โอกาสนี้ในช่วง “CEO Talk” ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว. ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของ สกสว. ที่สนับสนุนกลไกการทำงานตามความร่วมมือครั้งนี้ว่า สกสว. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและจัดการ

ระบบงบประมาณในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

โดยจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

ปัจจุบัน สกสว. เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จึงได้ออกแบบ National Research Utilization Platform : เว็บไซต์ช่วยจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย หากันเจอได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ tech2biz (www.tech2biz.net) ซึ่งออกแบบระบบเป็น 3 ส่วนคือ 1.Tech propose ระบบนำเสนองานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี 2.Tech Seek ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้มองหาเทคโนโลยี และ 3.Tech News and Support ระบบนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยี โปรแกรมและทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม ที่หนุนเสริมการค้าและส่งออกของไทยได้มากขึ้น

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สกสว.  พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ – ก.อุดมศึกษาฯ ดันธุรกิจไทยโตช่วงโควิด ชูระบบ  'Tech2Biz' จับคู่ผู้ประกอบการ – นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง