Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

ประกันภัย พ.ร.บ. สำคัญอย่างไร

13 ม.ค. 2564 - 11:29 น.

คนมีรถทุกคนคงจะคุ้นหูกันดีกับสิ่งที่เรียกว่า พรบ. เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กับรถทุกคัน และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขอต่อภาษีรถประจำปี แต่ทราบกันหรือไม่ว่า ประกันภัย พ.ร.บ. นี้ คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ประกันภัย พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนก็ตาม หากประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ค่ะ

โดยปัจจุบันความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นการจ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น
1.1 ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 30,000 บาท
1.2 ค่าปลงศพหรือค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ รายละ 35,000 บาท

หากได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับสูงสุดไม่เกิน รายละ 65,000 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน ให้ความคุ้มครองโดยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว โดยจ่ายในกรณีต่อไปนี้

  1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ตาม พ.ร.บ. รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน 80,000 บาท
  2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี
  3. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. รวมค่าเสียหายเบื้องต้น สูงสุด 500,000 บาทค่ะ

สำนักงาน คปภ.จึงอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน หมั่นตรวจสอบสภาพรถ และสำคัญที่สุดอย่าลืมตรวจวันหมดอายุของประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง ขอแนะนำให้ท่านทำกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจและกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม : สายด่วน คปภ. 1186

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ประกันภัย พ.ร.บ. สำคัญอย่างไร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง