Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย   มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค

13 ม.ค. 2564 - 14:18 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” โดย PEA ดำเนินการยกระดับการให้บริการประชาชน และลดระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ดังนี้

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์

ไม่เกิน 30 แอมป์ เขตชุมชน (เทศบาล) ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 2 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่

(ของขวัญประชาชน) 1 วันทำการ

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์

ไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 5 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่

(ของขวัญประชาชน) 3 วันทำการ

กำหนดเงื่อนไขการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาการให้บริการใหม่ ดังนี้

  1. กรณีขอใช้ไฟฟ้าใหม่แบบถาวร โดยติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
  2. ระยะเวลาการให้บริการเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายื่นเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าครบถ้วนถูกต้อง
  3. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย

3.1 กรณีระบบไฟฟ้าภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ PEA กำหนด

3.2 กรณีขอใช้ไฟฟ้าแบบกลุ่มบริมาณมาก เช่น บ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม

3.3 กรณีต้องมีการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม

* เขตชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหรือพื้นที่สำคัญพิเศษ เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเขตอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

* นอกเขตชุมชน หมายถึง เขตชนบทหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่เขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย   มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง