กรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เดินหน้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาล-ศูนย์พักคอยเพื่อคนพิการต่อเนื่อง รวมผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 800 ราย 

14 ก.ย. 2564 - 17:09 น.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมรับฟังข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในทุกมิติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 ในหัวข้อ “ผลกระทบโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง และมาตรการช่วยเหลือของรัฐ” โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์นำไปประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ในส่วนของ กรม พก. ได้สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับคนพิการ รวมถึงศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อ รวมถึงคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมที่ทำการรักษารวม 759 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) ประกอบด้วย 3 แห่งหลักๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง รองรับคนพิการและครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด–19 ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 641 ราย

โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง รองรับเด็กพิการสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้ อายุระหว่าง 2-13 ปี และสมาชิกในครอบครัวอายุไม่เกิน 60 ปี กลุ่มสีเขียว ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 68 ราย

รวมถึงศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation for the Blind : CIB) สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 พิการทางสายตา รองรับผู้ป่วยพิการทางสายตา ที่มีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 71 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เดินหน้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาล-ศูนย์พักคอยเพื่อคนพิการต่อเนื่อง รวมผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 800 ราย 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง