ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นายตำรวจและหน่วยงาน มีผลงานจับยาดีเด่นปี’64

14 ก.ย. 2564 - 17:30 น.

ศอ.ปส.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่14 ก.ย 2564 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ศอ.ปส.ตร., พร้อมด้วย พล.ต ท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร ในฐานะ รอง ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.ตร. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ดีเด่น เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ซึ่งพิจารณาโดยใช้เกณฑ์จากปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ความยากลำบากในการสืบสวนสอบสวน การทำลายเครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดได้จำนวนมาก รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 19 ราย และ 17 หน่วยงาน

ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีดังนี้
1. พ.ต.อ ประสงค์ อานมณี รอง ผบก.สปพ.บช.น.
2. พ.ต.ท สิทธิพร มีอาษา สว.กก.3 บก.ป.บช.ก.
3. พ.ต.ท ฐานิตย์ นามบ้านผบ.ร้อย.ตชด.315 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
4. พ.ต.อวีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.3 บก.ปส.2.บช.ปส.
5. พ.ต.อ กฤษดา ศรีอิสาณ ผกก.2 บก.ปส.3.บช.ปส.
6. พ.ต.ท มงคล ออมทรัพย์ รอง ผกก.1 บก.สกส.บช.ปส.
7. ว่าที่ พ.ต.ต วรวัตต์ อุดรรัตนา สว. บก.ขส.บช.ปส.
8. พ.ต ต สมพร ลอยกระโทก สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1
9. พ.ต ต ภาณุวิทย์ เพชรแทน สว. กก.สส.2 บก.สส.ภ.2
10. ร.ต.อธนาชัย นามวาท รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
11. พ.ต.ท ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.ป สภ.บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ภ.4
12. พ.ต ท ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สว.ป สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ภ.5
13.พ.ต.อ ประยุทธ์ เจ๊กภู่ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6
14. พ.ต.ท ศุภกิจ มหาโชคธรณี สว.ป สภ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภ.7
15. พ.ต.อเชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8
16. พ.ต.อฉลาด พลนาการผกก.สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ภ.8
17. พ.ต.อ นิรันดร์ กันจู ผกก.สภ.มาบอำมฤตจังหวัดชุมพร ภ.8
18. พ.ต.อ พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส. 2 บก.สส.จชต. ภ.9
19. พ.ต.อ ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส. ภ.จว.สงขลา ภ.9

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีดังนี้

1. กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล
2. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน
4. กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
5. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
6. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
7. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรภาค 1
8. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2
9. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรภาค 3
10. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรภาค 411. สถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรภาค 5

 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
12. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6
13. ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
14. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
15. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรภาค 8
16. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9
17. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9

ซึ่งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งมีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินจากนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้สูงกว่า 6,577 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นายตำรวจและหน่วยงาน มีผลงานจับยาดีเด่นปี’64
ข่าวที่เกี่ยวข้อง