กลุ่มเยาวชน The Youth Fund นำโดยนายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) พร้อมด้วยนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) และนายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ (ปันนา) จัดงานกาลาดินเนอร์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมเงินทุนต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม และนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

กิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตรา นำโดย ดร.เป้ แห่ง Vietrio และการประมูลสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ เช่น เก้าอี้ทำจากวัสดุ Recycle ของ Motif ประมูลโดยคุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ โคมไฟปลาวาฬทำจากซากอวนผีที่เก็บกู้จากใต้ทะเล ประดับเพิ่มเติมด้วยคริสตัล Swarovski จาก Bellitas ประมูลโดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Jewelry ที่มีส่วนผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก Reven ประมูลโดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ภาพวาดฝีมือคุณชนิดา อรุณรังษี ประมูลโดยคุณทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล เป็นต้น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในสังคมที่จะต่อยอดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาและสังคมส่วนรวม

โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดอีเวนต์ประเภทงานกาลาดินเนอร์แรกของประเทศไทยที่เป็น “คาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ (Carbon Neutral Event)” ที่ผู้จัดงานฯ มีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จึงได้คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน ตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องจัดงานเลี้ยง การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การจัดแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา และแฟชั่นโชว์ การเดินทางของแขกผู้มีเกียรติ นักดนตรี และ Staff รวมทั้งขยะและของเสียที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นแบบอนุมาน พบว่า การจัดงานครั้งนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับ The Youth Fund เกิดจากการริเริ่มของเยาวชน นายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) ในปี 2563 เพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปีเตอร์ได้ชักชวนน้องชาย นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ (ปันนา) ให้เข้ามาช่วยเป็นแม่งาน โดยได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อนำขยะมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำออกประมูลในงานนี้เพื่อระดมเงินทุนต่อยอดกิจกรรม เพื่อสังคมของทางกลุ่มฯ อีกด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน