แขนกลสารพัดนึก : คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

แขนกลสารพัดนึก

แขนกลสารพัดนึก : คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

แขนกลสารพัดนึก – จาง จื้อเหิง จากบริษัท เฮกซ์บอต โรโบติกส์ ในสหรัฐอเมริกา แนะนำเฮกซ์บอต” (Hexbot) หุ่นยนต์แขนกล แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขนาดกว้าง 12.8 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร สูง 31.5 เซนติเมตร และหนัก 2,000 กรัม มีค่าแปรผันของความสามารถในการทวนซ้ำที่ 0.05 มิลลิเมตร และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้เสียงการทำงานของมอเตอร์ดังสูงสุดเพียง 37 เดซิเบล

เฮกซ์บอตมาพร้อมโปรแกรมสั่งงานแสนง่าย เหมาะกับผู้ใช้ในหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่เด็กนักเรียนที่จะได้เรียนรู้สะเต็มศึกษาจาก การใช้งานเฮกซ์บอต หรือจะผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงแม่บ้านที่ใช้เฮกซ์บอตในการผลิตของใช้เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เฮกซ์บอตมีโหมดเลเซอร์ที่นำไปใช้ในการสลักลวดลายหรือชื่อลงบนสิ่งของ เช่น เคสโทรศัพท์มือถือ

ขณะที่โหมดจับปากกาจะเนรมิตภาพวาด และข้อความที่กำหนดได้ ส่วนโหมดพิมพ์ 3 มิติ ใช้ผลิตชิ้นงานหรือของใช้ที่ออกแบบ อาทิ ขาตั้งกล้องโกโปร และหุ่นตัวต่อของเล่น

บทความก่อนหน้านี้โคลงเคลง : คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น
บทความถัดไปหลักสูตร‘อีพี’สาธิตกรุงเทพธนบุรี มาตรฐานอินเตอร์คู่ความเป็นไทย