เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า แชมป์พัฒนาหุ่นยนต์เก็บสาหร่าย : ไอคิวทะลุฟ้า

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า แชมป์พัฒนาหุ่นยนต์เก็บสาหร่าย : ไอคิวทะลุฟ้า

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า แชมป์พัฒนาหุ่นยนต์เก็บสาหร่าย โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
น้องนาโนรับรางวัล

ล่าสุดจัดงานเปิดบ้าน “KMIDS OPEN HOUSE 2019” เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตรของโรงเรียน พูดคุยกับครูชาวต่างชาติ สัมผัสการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีเครื่องมือและสื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์แขนกล DOBOT MAGICIAN (Robotic Arms)

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กล่าวว่าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้หลักสูตรและระบบการศึกษาอิงมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาด้วยการผสมผสานกับหลักสูตรไทย

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
นักเรียนกับหุ่นยนต์แขนกล

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ โดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาทิ การใช้หุ่นยนต์ในการสอนวิชา STEM With ROBOTICS จาก Carnegie Mellon University

“นักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO) หรือการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ มากมาย สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในหัวข้อ Food Matters ทางโรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขัน 9 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ทีม โดย ทีม KMIDS_Your pace or mine? คว้าตำแหน่งชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ในระดับประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ น้องนาโน ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์, น้องเคน พสิษฐ์ รัตนพันธุ์ศรี และน้องพลอย ณัฐชยา หงส์ศรีทอง” รศ.ดร.สุรินทร์กล่าว

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
เวิร์กช็อปออกแบบหุ่นยนต์

น้องนาโน นักเรียนระดับชั้นเกรด 11 ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวว่าหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นด้วยแนวคิดความสำคัญของอาหาร โดยพบว่าสไปรูรีน่าเป็นสาหร่ายที่องค์การสหประชาชาติบอกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคต เพราะมีสารอาหารที่มีคุณค่าอยู่สูงมาก และมีโปรตีนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิด แม้ว่าปัจจุบันจะมีฟาร์มผลิตสาหร่ายชนิดนี้อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดูแลจนอาจส่งผลให้คุณภาพของสาหร่ายต่ำลงหรือมีปริมาณผลผลิตน้อยลง

เด็กสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
บรรยากาศงานโอเพ่น เฮาส์

“ทางทีมจึงช่วยกันคิดสร้างหุ่นยนต์ลดข้อด้อยเหล่านั้น โดยสร้างหุ่นยนต์แขนกลที่เคลื่อนไปตามแกนบนโหลปลูกสาหร่าย ซึ่งจะคอยตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของน้ำและเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยการดูดน้ำมากรองสาหร่ายออกเมื่อครบกำหนดวันที่สาหร่ายเติบโตในระยะที่เหมาะสม ก่อนส่งไปล้างทำความสะอาดของเหลวที่มีสภาพเบสสูงเพื่อให้คนกินได้ จากนั้นเครื่องจะดูดน้ำที่ผ่านการกรองกลับไปที่โหล เติมหัวเชื้อสาหร่าย เติมสารอาหาร รอให้สาหร่ายเติบโตและย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง นั่นคือที่มาของการคิดค้นและเป็นจุดเริ่มต้นในการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุด” น้องนาโนกล่าว

บทความก่อนหน้านี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : รู้ไปโม้ด โดยน้าชาติ ประชาชื่น
บทความถัดไปข่าวสดสตรี : ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ร่วมยุติความรุนแรง!