7 ชั่วโมงเรียนดี

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

7 ชั่วโมงเรียนดี

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

ดร.เจฟฟรีย์ กรอสแมน ศาสตรจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและระดับผลการเรียนของนักศึกษาระดับ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยสอบถามระยะเวลาในการนอนหลับแต่ละคืน และช่วงเวลาที่เข้านอน ก่อนนำไปเปรียบเทียบกับผลการสอบ 11 ครั้ง รวมถึงการสอบช่วงกลางเทอม 3 ครั้ง และการสอบปลายปี

ปรากฏว่านักศึกษาที่นอนหลับเฉลี่ยคืนละ 6 ชั่วโมงครึ่ง ได้คะแนนสอบน้อยกว่าเพื่อนที่นอนมากกว่าเพียงแค่ชั่วโมงเดียว มากถึงร้อยละ 50

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักศึกษาที่นอนหลับพักผ่อนหลังเวลา 02.00 น. แม้จะหลับนาน 7-8 ชั่วโมง กลับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำสุด ตรงกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมาดริด ในประเทศสเปน ว่าคนที่นอนเร็วตื่นเช้ามักจะทำคะแนนในด้านการเรียนได้สูง ขณะที่คนนอนดึกตื่นสายจะทำคะแนนทดสอบการใช้เหตุผลเชิงอุปนัยได้มากกว่า

ดร.กรอสแมนกล่าวอีกว่า การศึกษาครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การ ทำงานของระบบสมองมีประสิทธิภาพ เพราะการช่วยลดช่องว่างจุดประสานประสาท หรือจุดเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเเต่ละตัวให้เล็กลง สมองจึงทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

ดังนั้นช่วงเวลาการนอนที่เหมาะสมที่สุดคือ 7-9 ชั่วโมง และ ควรนอนก่อนเวลา 02.00 น.

บทความก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นเสือ…
บทความถัดไป‘โคโรลล่า อัลติส’ VS ‘มาสด้า 3’ เทียบฟอร์ม 2 เก๋ง‘ซี-เซ็กเมนต์’