คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : อ่านแล้วรุ่ง

นิโคล อัลส์ตัน-เอเบล ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาจำนวน 241 คน เกี่ยวกับกิจกรรมการอ่าน และการเขียนหนังสือที่ทำร่วมกับพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นอ่านนิทานให้ฟังก่อนนอน หรือสอนเขียนหนังสือ เป็นเวลานาน 5 ปี

จนพบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวซึ่งปลูกฝังการอ่านและการเขียนตั้งแต่เด็กๆ ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าการรู้หนังสือ หรือการสอบได้คะแนนดีๆ แต่ยังเป็นเครื่องการันตีได้ดีว่า เด็กในกลุ่มนี้ยังมีนิสัยรักการเรียนรู้

และมากกว่าร้อยละ 85 จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า และยังมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่ากลุ่มเพื่อนที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ทำกิจกรรมการอ่านหรือเขียน


นอกจากนี้เด็กๆ ที่โตมาพร้อมกับการอ่านและการเขียน ยังเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้โดย ผู้ปกครองไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำไช แถมยังมีอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง เพราะได้รับความอบอุ่น และการเอาใจใส่เต็มที่จากพ่อแม่

นักวิจัยแนะนำว่าการอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน แม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่หากทำเป็นประจำ และต่อเนื่อง จะช่วยปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคตให้กับเด็กๆ ได้อย่างง่ายดาย