ไทยได้รับเลือก เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมยูเอ็น คะแนนสูงสุดในภูมิภาค

ไทยได้รับเลือก เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมยูเอ็น คะแนนสูงสุดในภูมิภาค

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม – เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือยูเอ็น นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) วาระปี 2020 – 2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน (เป็นที่หนึ่งในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก) โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ไทยเว้นจากการเป็นสมาชิก ECOSOC มาถึง 12 ปี หลังจากที่ไทยเป็นสมาชิกครั้งสุดท้ายเมื่อวาระ 2005 – 2007

ECOSOC เป็น 1 ใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 2030 ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ECOSOC ซึ่งมีสมาชิกจากภูมิภาคต่างๆ ของโลกทั้งสิ้น 54 ประเทศ เป็นโอกาสให้ไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางเพื่อผลักดันให้ ECOSOC เป็นเวทีระหว่างประเทศที่สามารถส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ไทยยังสามารถแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ของไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ข้อความจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวดีที่น่าภูมิใจของชาวไทย !!เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020 – 2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน (เป็นที่หนึ่งในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก) โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ไทยเว้นจากการเป็นสมาชิก ECOSOC มาถึง 12 ปี หลังจากที่ไทยเป็นสมาชิกครั้งสุดท้ายเมื่อวาระ ค.ศ. 2005 – 2007 และการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก#SDGs #SEP4SDGs อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/104784

โพสต์โดย กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

บทความก่อนหน้านี้นี่เอาฮาใช่มั้ย! สายเชีย โวลั่น “ผมก็เล่นฟาสต์ 9 นะ” พร้อมโชว์หลักฐาน ถามเข็ดยัง!
บทความถัดไปสาวเห็นหุ่นไล่กา สวยมาก คิดว่าสามีทำกะตบรางวัลให้ เดินดูใกล้ๆกรี๊ดลั่น วิ่งไม่คิดชีวิต