Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์" 14 ราย

2 พ.ย. 2562 - 09:34 น.

ในหลวงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์ ช้างเผือก" รวม 14 ราย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 8 ราย ดังนี้

  • 1.นายอัชพร จารุจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
  • 2.พลตรีทองสุขโอษฐ จันทึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
  • 3.ร้อยเอกโกศล ผึ่งฉิมพลี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  • 4.นายนิยม วสุหิรัญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  • 5.นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  • 6.นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  • 7.นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  • 8.นายณัฐพนธ์ เทพสาร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ ยังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ อีก 6 ราย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์" 14 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง