Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค. 2563

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมราษฎรนราธิวาส พระราชทานสิ่งของผู้ประสบภัย

4 ก.พ. 2563 - 01:05 น.

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมราษฎรนราธิวาส พระราชทานสิ่งของผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของ และเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมพระราชทานเงิน อาหาร และวิทยุสื่อสาร แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

จากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎร อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.ศรีสาคร อ.ยี่งอ อ.จะแนะ และอ.แว้ง พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด ของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการนี้ พระราชทานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสไปยังโรงเรียนนราธิวาส พระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของ แก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 20 โรงเรียน ตามลำดับ ทอดพระเนตรนิทรรศการสะเตมศึกษา และผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากโรงเรียนนราธิวาสไปยังเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมราษฎรนราธิวาส พระราชทานสิ่งของผู้ประสบภัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง