ม.6 เครียด! สทศ. คิดค่าดูกระดาษคำตอบ แพง ไม่มีให้ตรวจสอบออนไลน์ ต้องเสี่ยงเดินทางช่วงการระบาด รวมถึงนักเรียนต่างจังหวัดอาจขาดโอกาส

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สทศ.

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 โซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ มีนักเรียนจำนวนมาก ทวีตและรีทวีต ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการขอดูกระดาษคำตอบ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ โอเน็ต O-net (Ordinary National Educational Test) การทดสอบความถนัด GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้ คือการขอดูกระดาษคำตอบของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมาก ร่วมกันทวีตข้อความเพื่อเรียกร้องให้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกระดาษคำตอบ และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเข้าดูกระดาษคำตอบ เนื่องจาก สทศ.ได้ประกาศว่า มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกระดาษคำตอบ รายวิชาละ 20 บาท ซึ่งหากขอตรวจสอบกระดาษคำตอบทุกวิชา จะทำให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก รวมถึงค่าธรรมเนียมอีกด้วย

มติชน

ทั้งยังมีกรณีที่ นักเรียนที่ประสงค์ตรวจกระดาษคำตอบ ต้องเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบด้วยตนเองที่ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนที่ประสงค์ตรวจสอบกระดาษคำตอบจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความแออัด และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อได้ง่ายขึ้น

รวมถึงยังถือเป็นความไม่เสมอภาคทางโอกาส ในการตรวจสอบกระดาษคำตอบ แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ เพราะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่ใจกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้ง ว่าเป็นองค์กรทางการศึกษา ที่ไม่ได้สนใจผู้เรียนได้เท่าสนใจผลประโยชน์ ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน และ ความโปร่งใส เช่น การไม่มีการชี้แจงเฉลยคำตอบ ทำให้ตกเป็นเป็นข้อกังขาต่อนักเรียนในทุก ๆ ปี

Campus star

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน