ปลัดกลาโหม กางแผนปฏิบัติงานปี 65 ย้ำต้องสามัคคี ยึดมั่นคุณธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

5 ต.ค. 2564 - 21:26 น.

ปลัดกห. ระบุการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 ย้ำทุกหน่วยทำงานด้วยความสามัคคี มองประโยชน์ร่วมกัน คิดร่วมกัน และทำร่วมกัน ยึดมั่นในคุณธรรม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและปชช. ในทุกโอกาส

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 ต.ค.64 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม แถลงเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าหน่วย โดยมุ่งเน้นการสานต่องานที่ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านก่อน (พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ)ได้ริเริ่มไว้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างหน่วยและกำลังพล โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ ข้อมูลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในห้วงแรกของยุทธศาสตร์ชาติและการปรับตัวของส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 8 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ด้านยุทธการการข่าว การต่างประเทศ และจังหวัดชายแดนใต้ ด้านกำลังพล สวัสดิการ ด้านการบริหารจัดการ (ด้านงบประมาณ)

ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนซึ่งทั้ง 8 กลุ่มงานจะจัดทำงบประมาณร่วมกัน ทำงานเชื่อมโยงกันแต่ไม่ซ้ำซ้อน โดยปลัดกระทรวงกลาโหมยังได้เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยทำงานด้วยความสามัคคีกัน มองประโยชน์ร่วมกัน คิดร่วมกัน และทำร่วมกัน ยึดมั่นในคุณธรรม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกโอกาส และเตรียมการก้าวสู่ปี 2566-2570 ซึ่งเป็นห้วงที่สองของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนภายในปี 2580 ต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปลัดกลาโหม กางแผนปฏิบัติงานปี 65 ย้ำต้องสามัคคี ยึดมั่นคุณธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง