‘ไข้หวัดใหญ่’ กทม. พุ่งสูง 6 เดือนมีผู้ป่วย 21,406 ราย และมีแนวโน้มมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. เด็กวัยเรียน อายุ 5 – 14 ปี ป่วยเยอะสุด

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุม สำนักอนามัย (สนอ.) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อฝีดาษวานร

สถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพฯ มีลักษณะติดเชื้อตามฤดูกาล คาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. เป็นสายพันธุ์ JN.1 ปัจจุบันอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งดีกว่า เมื่อเทียบกับช่วงสายพันธุ์เดลต้า (CFR ร้อยละ 2.16)

ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ กรุงเทพฯ ปี 2567 มีผู้ป่วย 21,406 ราย ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่าปี 2566 และสูงกว่า 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค.

อัตราป่วยสูงสุดพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5 – 14 ปี การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่พบในเรือนจำ โรงเรียน และสถานปฏิบัติธรรม สายพันธุ์ที่พบมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ สายพันธุ์ B

ปัจจุบันมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล พร้อมประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคและการแพร่กระจายเชื้อ โดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน