‘สมเด็จพระเทพฯ’ทรงเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ รับสั่งดูแลความเรียบร้อยให้ประชาชน

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ อธิบดีกรมศิลป์เผยพระเทพฯรับสั่งทรงพอพระราชหฤทัย เน้นกำชับความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย อยากให้ประชาชนเข้าชมอย่างสุภาพเรียบร้อย เพื่อให้คงความสมบูรณ์สมพระเกียรติจนถึงวันสุดท้าย ด้านคณะกรรมการฯจัดงานมีมติให้ประชาชนชมพระเมรุมาศแค่ด้านล่าง เพื่อให้งานประติมากรรมยังคงความสมบูรณ์ที่สุด

เมื่อเวลา 06.52 น. วันที่ 2 พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม มายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเป็นประธานเปิด “นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าบริเวณมณฑลพิธี ประทับพระราชอาสน์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และพล.อ.ประยุทธ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

โดยกล่าวว่า งานนิทรรศการดังกล่าวเปิดขึ้นให้ประชาชนทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาศ ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ภายในนิทรรศการบริเวณพระที่นั่งทรงธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภาพจิตรกรรมฝาผนังโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมทั้งบริเวณศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง ที่จัดเป็นนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าชมวันละ 1 แสนคน โดยรัฐบาลได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดการเวลา การอำนวยความสะดวกเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัย มีการแจกแผ่นผับเพื่อความเข้าใจ ทั้งนี้ รัฐบาลหวังว่านิทรรศการดังกล่าวจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย และเดินตามรอยพระบาทเพื่อเป็นพลังแก่ประเทศชาติสืบไป

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม

ก่อนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จไปยังทับเกษตร ทอดพระเนตรนิทรรศการการสัมผัสของผู้พิการทางสายตา และบริเวณศาลาลูกขุน ก่อนจะเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณภูมิทัศน์ด้านหน้าพระเมรุมาศ แปลงนาหมายเลข ๙ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 09.01 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรภูมิทัศน์แปลงนาหมายเลข ๙ ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกรั้วราชวัตินั้น ประชาชนรอบแรกที่เข้ามายังจุดคัดกรองเพื่อรอเข้าชมงานนิทรรศการจำนวน 5,500 คน ต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์ว่า ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรงานนิทรรศการโดยรอบ ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เพียงแต่ทรงกำชับเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งอยากให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการอย่างสุภาพสำรวม ไม่แตะสัมผัสงานใดๆ เพื่อให้นิทรรศการโดยรอบทั้งหมดยังคงความสมบูรณ์สมพระเกียรติจนถึงวันสุดท้าย 30 พ.ย.นี้

“ทั้งนี้ภายหลังเปิดให้ประชาชนทดลองเข้าชมงานนิทรรศการในส่วนของพระเมรุมาศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา บริเวณชาลาชั้นที่ 1 และ 2 ของพระเมรุมาศ คณะกรรมการผู้จัดงานนิทรรศการฯ มีข้อมติในการจำกัดพื้นที่การเข้าชมพระเมรุมาศ โดยจำกัดไว้เพียงเฉพาะด้านล่างพระเมรุมาศเท่านั้น ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนพระเมรุมาศ เพื่อให้งานประติมากรรมยังคงความสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้จะมีการสับเปลี่ยนงานประติมากรรมที่แสดงโชว์ในบริเวณศาลาลูกขุน เพราะยังมีงานประติมากรรมอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้แสดงโชว์ เนื่องจากสถานที่มีจำกัด” นายอนันต์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้เผยภาพ “ชาคริต” ควง ว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุด ไปไหว้ผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว
บทความถัดไป‘พรเพชร’เผยยังไม่มีสมาชิกสนช.ลาออกไปเป็นรมต. มั่นใจกม.ลูกป.ป.ช.เสร็จทันเวลา