Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 25 ก.พ. 2563

กรมอุทยานฯ ทุ่มงบ 3 ล้าน แก้น้ำเสีย น้ำตกเอราวัณ รองรับนักท่องเที่ยว

17 ก.ย. 2561 - 14:54 น.

กรมอุทยานฯ ทุ่มงบ 3 ล้าน แก้น้ำเสีย น้ำตกเอราวัณ รองรับนักท่องเที่ยว

น้ำตกเอราวัณ - วันที่ 17 ก.ย. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ พบว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสูงสุด 2,000 คนต่อวัน ช่วงเดือนต.ค.59 - ก.ย.60 มีปริมาณน้ำเสีย 290 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้น 35 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน

เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล แหล่งกำเนิดน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงพอในช่วงเวลาปกติ แต่ในช่วงเทศกาลจะพบปัญหาการจัดการน้ำเสีย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) จึงประสาน คพ. และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน). ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าว

นางสุณี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามที่ คพ. อส.และ อจน. ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.การสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อจัดทำสภาพสถานการณ์การจัดการน้ำเสีย และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถังดักไขมัน รางระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

2. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสำหรับห้องน้ำ - ห้องส้วม ชายและหญิง บริเวณน้ำตก โดยพิจารณาใช้รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมให้สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ 3. ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณโรงครัวสวัสดิการ โดยควรพิจารณาใช้รางระบายน้ำแบบปิด เพื่อป้องกันเศษใบไม้ลงสู่รางระบายน้ำแล้วไหลรวมกับน้ำเสียเข้าถังดักไขมัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของถังดักไขมัน และปรับปรุงบ่อดักไขมันบริเวณโรงครัวสวัสดิการ

4. ปรับปรุงจุดล้างถ้วยชามบริเวณลานกางเต็นท์ โดยให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและบ่อพักน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสียให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 5. กำหนดรูปแบบการจัดการน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมสภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

อธิบดีคพ. กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปรับปรุงน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จะใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน โดยจะเสนอของบประมาณจากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติประจำปี 2562 และจะมีการอบรมให้องค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย การติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษาถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำใช้ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการดูแลและบำรุงรักษาถังดักไขมันให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นระยะ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมอุทยานฯ ทุ่มงบ 3 ล้าน แก้น้ำเสีย น้ำตกเอราวัณ รองรับนักท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง