พลังคนไทย-สุขาสุขใจ แห่งที่สามเปิดเมืองน่าน

พลังคนไทย-สุขาสุขใจ

พลังคนไทย-สุขาสุขใจ แห่งที่สามเปิดเมืองน่าน โดย…ระรินธร เพ็ชรเจริญ

สุขาสุขใจ โครงการหนึ่งของ คิงเพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ที่สร้างห้องน้ำมาตรฐานสนับสนุนอนามัยและการท่องเที่ยวได้ฤกษ์เปิดแห่งที่สามแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ พร้อม เนตรชนก ทวีศรี ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องน้ำ ให้กับเทศบาลเมืองน่าน ที่สวนสาธารณะศรีเมือง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561

นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมในพิธีการรับมอบ

พลังคนไทย-สุขาสุขใจ

คุณเนตรชนกกล่าวว่า โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อ ส่งเสริม และขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ไทย ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ของไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

“เพราะสุขาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะสุขา ที่สะอาด มีคุณภาพอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการตามแนวทางการออกแบบโดยอาศัยหลักการ อารยสถาปัตย์ ได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวก และเท่าเทียม จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกด้วย” ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์กล่าว

สำหรับการสร้างห้องน้ำมาตรฐานดังกล่าวนี้ คิงเพาเวอร์ตั้งแผนทำให้กับจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักและเมืองรอง ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง โดยจังหวัดแรก คือ เชียงใหม่ จังหวัดที่ 2 คือ อุบลราชธานี และ น่าน เป็นจังหวัดที่ 3 ที่ได้รับส่งมอบห้องน้ำตามโครงการนี้

ด้านนายนิวัฒน์กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่า มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก และในฐานะเจ้าบ้าน เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างความสุขและความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้ทุกคนรู้สึกว่า เมื่อกลับไปแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านซ้ำอีกในทุกๆ ปี

“ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเดียวกับ ห้องน้ำพลังคนไทย สุขา สุขใจ ที่ได้มีการส่งมอบเพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมในโอกาสนี้”

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนเข้ม : พรรคพันธมิตร‘เพื่อไทย’ ต้องสู้แบบ ‘เวียดกงสู้มะกัน’
บทความถัดไปข่าวทะลุคน : ณมน จีรังสุวรรณ นำทีมบอร์ดสมศ.ลาออก