พระนอนวัดอรัญญิการาม จังหวัดราชบุรี : คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

คติ-สัญลักษณ์

พระนอนวัดอรัญญิการาม จังหวัดราชบุรี : คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม : เป็นพระนอนยาว ประมาณ 30 วา สร้างขึ้นครอบ พระนอนหินทรายแดงยาวประมาณ 15 วา ที่เชื่อกันว่าสร้างมาในสมัย พ.ศ. 2030-2035 ปลายสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระบรมราชาธิราชที่ 3-พระรามาธิบดีที่ 2 สมัยอยุธยาตอนต้น

พระนอนองค์นี้ประดิษฐานกลางแจ้ง ด้านหลังพระปรางค์ ก่ออิฐปูนปั้นเรื่องราวของเทพในไศวนิกาย ไม่นับเป็นมหาธาตุทางพุทธศาสนา ตัวพระปรางค์สูง 40 เมตร มีพระปรางค์ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ ซึ่งน่าจะสร้างในภายหลังเช่นเดียวกับพระอุโบสถ และพระนอนปางไสยาสน์องค์นี้

การสร้างพระนอนและพระอุโบสถในพื้นที่นี้ น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างทับศาสนาสถานทางไศวนิกายเดิมที่มีอิทธิพลทางสังคม ประกอบกับราชบุรีเป็นชุมชนเมืองที่มีมาแต่สมัยทวาราวดีและศรีวิชัย ผู้สร้างก็คงเป็นผู้มีอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองพอสมควร จึงสร้างได้ใหญ่โต

การสร้างพระนอนองค์นี้สร้างมาประมาณปี พ.ศ. 2515 มาสำเร็จประมาณปี พ.ศ. 2547 เป็นการยืนยันของการเผยแพร่ศรัทธาในพุทธศาสนาที่หยั่งลงในพื้นที่นี้กว่า 500 ปี

โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

บทความก่อนหน้านี้ความรักให้ได้แค่เพื่อน-ขอโฟกัสเรื่องเรียนกับงาน
บทความถัดไป‘โบว์’เรียนรู้ที่จะเติบโต อยากเป็นนางเอกเบอร์ต้น 7 สี