28 กรกฎาคมของทุกปี เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

28 กรกฎาคมของทุกปี เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เปิดเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคล ชาวไทยและยานพาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว

รวมถึง ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสนับสนุนประชาชนร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 155 แห่ง ทั่วประเทศ

นายธัญญา กล่าวอีกว่า เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างมีความสุขและปลอดภัย จึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ อยากขอความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยว ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และงดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดปัญหาที่อาจทำให้สัตว์ในธรรมชาติได้รับอันตรายจากขยะ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมในอุทยานฯ ให้คงความสมบูรณ์ สวยงามตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้ตลาดขนม-อาหารกินเล่นในจีนโตต่อเนื่อง คาดแตะ 3 ล้านล้านหยวน แนะไทยฉวยโอกาสส่งออก
บทความถัดไป‘บิ๊กจา’ เชื่อมั่น ลูกยางสาว แกร่งพอลุ้นตั๋ว ‘โอลิมปิก2020’