วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยว

ชมซากปราสาทเทพเจ้าสงคราม

บ้านตรัง มายอ ของดีปัตตานี

พระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตร

ชุมชนทรายขาว อะเมซิ่งปัตตานี

ทายาทรุ่นที่ 4 สืบลายผ้าป้าจำปี

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน