ตอน  ONE STOP SERVICE

สสว.ได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือศูนย์ OSS SME ONE STOP SERVICE CENTER เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรมีบทบาท ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยการให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจและประสานการจัดการโครงการ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงการสนันสนุนต่างๆของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันศูนย์ให้บริการSME ครบวงจร เปิดให้บริการครอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆโดยรายละเอียดได้ด้วยการตาวน์โหลดและติดตั้งแอพปลิเคชั่น SME CONNEXT โดย สสว.ไว้บนมือถือ (m.smeconnext.com) หรือไปที่ทาง www.sme.go.th หรือติดต่อที่ศูนย์OSS : One Stop-Service Center ของ สสว. ในแต่ละภาคทั่วประเทศ 

 

บทความก่อนหน้านี้จับตามรสุมกระหน่ำ ฝนยังถล่ม 39 จังหวัดไม่หยุด พรุ่งนี้กทม.ตกร้อยละ 60
บทความถัดไปวิว อาร์สยาม แพ้รุนแรง หามส่ง รพ. วอนพ่อค้า แม่ค้า ใช้ฟอร์มาลีนเท่ากับวางยาพิษ!