กทม.อนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉินในทุกกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บางแค เริ่มฉีดวันนี้ จัดไว้ 6,000 โดส รับมือ พร้อมขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน!!

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่ากทม. เปิดเผยว่า กลุ่มคลัสเตอร์บางแคว่า วันนี้ (17 มี.ค.) กทมี้ .จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่บางแค ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนจำนวน 500 – 600 คน เป็นวันแรก และอาจเพิ่มจำนวนในวันต่อไป ซึ่งเตรียมวัคซีนไว้รองรับประมาณ 6,000 โดส และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อาทิ กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียว จัดให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด

สำหรับทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำกรณีตลาดบางแค ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ เมื่อพ้นกำหนดการกักตัวและไม่มีอาการป่วย กทม.จะเชิญมารับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่จัดบริการ

ทั้งนี้ กทม.ได้อนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มคลัสเตอร์บางแค และภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะได้รับวัคซีนซิโนแวคตจำนวน 240,000 โดส เพิ่มเติม โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดใน กทม.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน