พท.ชำแหละร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับ “ประยุทธ์” ชี้กดทับทำล้าหลัง ไม่ทันโลก

18 พ.ค. 2564 - 11:52 น.

ส.ส.ขอนแก่น เพื่อไทย ค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับ “ประยุทธ์” ชี้กดทับการศึกษาไทยล้าหลัง ไม่ทันโลก เปิดรายละเอียดสำคัญ ที่เป็นปัญหา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรวิชาชีพด้านการศึกษารวม 268 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่งรัฐบาลกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯฉบับดังกล่าว ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลก อีกทั้งยังมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการรวบอำนาจจนเคยชินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ดังนั้นจึงอยากให้สภาฯ นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการยอมรับจาก ค.อ.ท.นำมาพิจารณาร่วมด้วย


สำหรับเนื้อหาและรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มี 9 ข้อเสนอที่มุ่งเน้นกระจายอำนาจการจัดการศึกษาตามแต่ละพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีพลังและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้อเสนอที่แตกต่างจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาที่ พล.อ.ประยุทธ์จะนำเข้าสู่สภา เช่น ข้อเสนอข้อที่ 3 คือให้มีการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นคณะบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการที่เป็นเอกภาพ และสามารถบูรณาการได้ โดยต้องเพิ่มบทบาทและกระจายอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนจัดการศึกษา กำกับ ดูแลคุณภาพสถานศึกษา

รวมถึงกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ร่วมรับผิดชอบผลของการจัดการศึกษา โดยข้อเสนอนี้เพื่อต้องการลดบทบาทกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการรวบอำนาจสถานศึกษาไว้ที่ส่วนกลางและครูนักบริหาร เพราะในความเป็นจริงสถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคล มีเขตการศึกษาในการดูแลและแนะนำการจัดการศึกษาอยู่แล้ว แต่ขณะนี้มีการตั้งศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการระดับภาค กำกับการทำงานของครอบเขตการศึกษาอีก ซึ่งถือเป็นโครงสร้างที่กดทับการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะและบริบทที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอข้อที่ 5 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าสากล ให้สามารถดำรงชีวิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอนี้ไม่มีในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาที่กำลังจะนำเข้าสู่สภา คณะกรรมาธิการการศึกษาจึงอยากให้สภานำ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับของคณะกรรมาธิการการศึกษา นำไปเข้าสู่การพิจารณาควบคู่กับฉบับของรัฐบาล เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของครูและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย

ทั้งนี้ พ.ร.บ.การศึกษาของ พล.อ.ประยุทธ์ อาจลดทอนการเติบโต และแรงจูงใจของคนรุ่นใหม่ที่จะอาสาเข้ามาในระบบการศึกษา ขณะที่ในเนื้อหาของกฎหมายการศึกษา ไม่มีตัวแทนครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งไม่สอดรับกับแนวโน้มการศึกษาของไทยในอนาคต อาจกระทบต่อการศึกษาของชาติทำให้เด็กไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ยาก” นายวันนิวัติ กล่าว

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พท.ชำแหละร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับ “ประยุทธ์” ชี้กดทับทำล้าหลัง ไม่ทันโลก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง