โปรดเกล้าฯ สลับเก้าอี้ 3 ผวจ. 'ผู้ว่าฯวีระศักดิ์' โยกไปอ่างทอง มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.

15 ก.ย. 2564 - 14:13 น.

โปรดเกล้าฯ สลับเก้าอี้ 3 ผวจ. ‘ผู้ว่าฯวีระศักดิ์’ โยกไปอ่างทอง ผวจ.อุทัยธานี ย้ายมาสมุทรสาคร ผวจ.อ่างทอง โยกไปอุทัยธานี มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย ดังนี้

1.นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ สลับเก้าอี้ 3 ผวจ. 'ผู้ว่าฯวีระศักดิ์' โยกไปอ่างทอง มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง