ภูเก็ตสั่งให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค.65 เตรียม Hotel Isolation 66 แห่ง รองรับผู้ป่วย หลังจากเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ตว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดแผนจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงรักษาและสถานที่รักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

นายพิเชษฐ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ทางที่ประชุมพิจารณาการรับรอง Hotel Isolation 66 แห่ง เพื่อรองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค.65

โดยให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด จัดการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.65 จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100%

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ปกครองนำนักเรียนกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ จึงต้องป้องกัน โดยจะดูว่าหลังจากกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดเหล่านั้น จะไม่ติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน