สทป.ผลิตยานเกาะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 มอบให้ ทบ.นำไปทดสอบ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 17 พ.ค.65 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) ให้กับ กองทัพบก โดยศูนย์การทหารม้า นำไปทดสอบทดลองใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมี พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

สำหรับยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการร่วมวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ กองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ)

โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง มาร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้มาซึ่งยานเกราะล้อยางที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของหน่วยใช้งานจริงในพื้นที่ โดยยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) นี้ มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ มีอำนาจการยิง

โดยติดตั้งระบบอาวุธขนาด 12.7 มิลลิเมตร มีเกราะป้องกันกระสุนและแรงระเบิด ช่วยปกป้องทหารราบที่อยู่ภายในยานเกราะล้อยางให้ปลอดภัย และมีระบบสื่อสารทางทหารที่ทันสมัยติดตั้งภายในยานเกราะล้อยาง เพื่อใช้ในการควบคุมบังคับบัญชาสนามรบ Battlefield Management System (BMS) ทำให้ทหารราบภายในยานเกราะล้อยางรับทราบสถานการณ์ในการรบที่เหมาะสม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างดียิ่ง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน