บิ๊กป้อมไปนครพนม อวยพรคนมาต้อนรับ ขอให้ปลอดภัยจากโควิด มีความสุขกันทุกคน ย้ำคนติดยา ต้องได้รับการดูแล มีข้อมูลแจ้งเข้ามาได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 1 ส.ค.2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสาน และเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) โดยได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่และพร้อมอวยพรขอให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19 และมีความอยู่ดีกินดี มีความสุขกันทุกคน

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้ชื่นชม จ.นครพนม ที่ได้กำหนดมาตรการรับมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ของจังหวัด กระทั่งประสบผลสำเร็จ อย่างน่าพอใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่จังหวัดอื่นๆได้ด้วย จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญ แก่เจ้าหน้าที่

โดยรองนายกฯ พร้อมยินดีรับฟังหากมีข้อมูลหรือเบาะแส ยาเสพติดจากแหล่งต่างๆรวมทั้งฝ่ายการเมืองในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป สำหรับมาตรการป้องกันจะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทย ประชาคมโลกเห็นถึงผลร้าย และโทษของยาเสพติด

ส่วนมาตรการบำบัดรักษาจะต้องนำผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟู มีการอบรม ทักษะ ความรู้ในอาชีพโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำว่า ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแล บำบัดรักษา และฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคม อย่างดีที่สุด

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังหอประชุม ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ จ.นครพนม พร้อมชมการแสดงต้อนรับจากนักเรียน ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ต่อด้วยการรับฟังรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม และผลการดำเนินงาน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งภาพรวม จ.นครพนม มีเนื้อที่เป้าหมายจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 6พื้นที่ เนื้อที่รวม 106,907-2-33 ไร่ ดำเนินการอนุมัติแล้ว 4พื้นที่ เนื้อที่ 55,185-3-31ไร่ มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4,684ราย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับ รอง ผวจ. นครพนม จำนวน 3แห่ง และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 5คน

โดยมีตัวแทนกลุ่มประชาชนได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งตนและชาวบ้านเคยได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ที่มีความเหลื่อมล้ำ และเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จากรัฐบาลปัจจุบันในวันนี้ จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง และจะมุ่งมั่นทำมาหากินอย่างสุจริต ด้วยความพากเพียร และจะพึ่งตนเองให้ได้ ตามหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน