ยึดกระเพาะปลาตากแห้ง 40.38 กิโลกรัม สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ มูลค่า 58 ล้านบาท ลอบนำเข้าจากเม็กซิโก ผิดอนุสัญญาไซเตส

วันที่ 16 พ.ย. 2566 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลีกเลี่ยง นำเข้า-ส่งออก สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ทางกรมศุลกากรจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

โดยสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้า ต้นทางประเทศเม็กซิโก สำแดงสินค้าเป็นช็อคโกแลตชิป น้ำหนักสุทธิ 65 กิโลกรัม ต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ ผลการตรวจสอบพบช็อคโกแลตชิป จำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 26.57 กิโลกรัม และกระเพาะปลาตากแห้ง จำนวน 2 กล่อง น้ำหนัก 40.38 กิโลกรัม เบื้องต้นไม่พบใบอนุญาตในการนำเข้าเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดไว้ตรวจสอบ และส่งกระเพาะปลาตากแห้งดังกล่าวไปให้ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ ผลปรากฏว่าเป็นกระเพาะของปลา Totoaba macdonaldi ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ CITES (ไซเตส) บัญชี 1 ลำดับที่ 940 ภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 23 ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์น้ำคุ้มครองที่เพาะพันธ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาต รวมมูลค่ากว่า 58 ล้านบาทนายพันธ์ทอง กล่าวต่อว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานสำแดงข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและเป็นการปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้องตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับสินค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมตามอนุสัญญา CITES บัญชี 1 ลำดับที่ 940 ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ.2562 มาตรา 23 พระราชกำหนดการประมง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยสินค้าดังกล่าวต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน