เชียงใหม่ ชลประทานจังหวัด ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินประเพณียี่เป็งปีนี้ คาดกระทงเกลื่อนลำน้ำปิงเกิน 30 ตัน เร่งวางแผนกำหนดแนวทาง ระดมยุทโธปกรณ์ กำลังพลจัดเก็บ

20 พ.ย. 66 – ที่ห้องประชุมริมน้ำ (อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง) โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ตามนโยบาย “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

โดยร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหลังจากเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เนื่องจากจะมีเศษซากกระทงและวัสดุอื่นๆ ไหลลงน้ำปิงลอยไปติดอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด เป็นจำนวนมาก

โดยประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2565 ที่ผ่านมา มีกระทงลอยมาติดที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล มากถึง 30 ตัน แยกเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ร้อยละ 97 วัสดุจากโฟม ร้อยละ 3 และในปีนี้หลังจากที่มีการเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบประกอบกับมีเส้นทางการบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คาดว่าปีนี้น่าจะมีจำนวนกระทงเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 10-15 เปอร์เซ็นต์

นายจรินทร์ เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีมากเพียงพอต่อการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้กำหนดจัด KICK OFF กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากหลังตากเสร็จสิ้นงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งจะได้รวบรวมยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่ใช้ในการเก็บกระทงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งรถขุดไฮดรอลิค, รถบรรทุกเทท้าย เรือขนาดเล็ก รวมถึงกำลังพลชุดจิตอาสา โดยจะทำการตักเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลต่างๆ ขนย้ายไปยังกองวัสดุของเทศบาลนครเชียงใหม่และให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปทำปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้นั้นจะจัดส่งไปกำจัดขยะที่อำเภอฮอดต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน