สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผย ค่าใช่จ่ายในครัวเรือน เดือน พ.ย. พบประชาชนไทยเสียเงินเฉลี่ยไปมากถึง 18,068 บาท ต่อบ้าน

เฟซบุ๊ก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนของคนไทยในเดือน พ.ย. 2566 พบว่ามีค่าเฉลี่ยใช้จ่ายอยู่ที่ 18,068 บาท ต่อครัวเรือน

โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 58.09% อีก 41.81 % เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายมากสุดในหมวดที่ไม่ใช่อาหารคือ ค่าใช้จ่ายกับค่าโดยสารสาธารณะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ รวม 4,157 บาท คิดเป็นสัดส่วน 23.01% ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มใช้มากสุดกับอาหารในบ้านและสั่งเดลิเวอรี่ รวม 1,649 บาท คิดเป็นสัดส่วน 9.13%

นอกจากนี้ยังมี ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวม 3,987 บาท หรือคิดเป็น 22.07 %

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน