หนึ่งเดียวในพะเยา! โบสถ์มหาอุตม์โบราณ อายุกว่า 500 ปี ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน เผยความขลัง มีข้อห้ามระหว่างประกอบพิธี คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เพื่อจะได้รับพุทธคุณ

วันที่ 7 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบอุโบสถมหาอุตม์โบราณอายุกว่า 500 ปี ที่บ้านถ้ำ ต.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็นอุโบสถ์ที่ถูกสร้างที่เป็นทรงล้าน หลังคาลาดสองชั้น สร้างด้วยไม้และอิฐมอญขนาดกว้างXยาว 6 เมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกมีเพียงประตูเดียวคือด้านหน้า ข้างในมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ สร้างด้วยหินทรายแกะสลักปางสมาธิโบราณอายุกว่า 500 ปี เป็นองค์ประธาน ประดิษฐานอยู่ข้างในอุโบสถ

โดยอุโบสถยังคงมีสภาพ 90% ซึ่งทางวัดและชาวบ้านในชุมชนบ้านถ้ำ ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณกาลว่า โบสถ์มหาอุตม์ ถ้าประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถหลังนี้ หากทำพิธีจะมีข้อห้าม คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เพื่อจะได้รับพุทธคุณ ความขลัง เป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย ให้กับคนที่เข้าร่วมพิธี และทำสืบต่อกันมาอยู่คู่ชุมชนบ้านถ้ำมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือเป็น อุโบสถมหาอุดที่มีหลังเดียวในจังหวัดพะเยา

พระสมุคุณากร สติสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ บ้านถ้ำ เล่าว่า อุโบสถ์มหาอุตม์เป็นอุโบสถ์ที่เก่าแก่อายุกว่า 500 ปี และปัจจุบันก็ยังคงสภาพอยู่ควบคู่กับชุมชนบ้านถ้ำมาจนถึงทุกวัน ซึ่งเป็นอุโบสถ์นี้มีความแตกต่างจากที่อื่นคือมีประตูเดียว ทางคนโบราณถือว่าเป็นอุโบสถ์มหาอุตม์ที่มีในเรื่องการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีสำคัญในชุมชน จนทุกวันนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน