นักวิจัย ม.นเรศวร คิดค้นผลิตภัณฑ์ PM drop น้ำยาลดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสำเร็จ พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว และเตรียมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ที่ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดงานแถลงข่าว ผลิตภัณฑ์ “PM drop” น้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในอากาศให้ตกลงมา ซึ่งมีทั้งแบบสูตรเข้มข้นเพื่อผสม และสูตรพร้อมใช้ โดยในองค์ประกอบของน้ำยาเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ

ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM (Particulate Matter) เป็นปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงในประเทศไทย เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในระยะยาว

ปัจจุบันมีการกำหนดค่ามาตรฐาน PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ปี 2566 พบว่าเกินมาตรฐานทุกปีในหลายพื้นที่ มีสาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การจราจรและการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่และเขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจร หรือการขนส่งหนาแน่น จนประเทศได้ประกาศว่า ประเทศไทยมีฤดูฝุ่นเป็นฤดูกาลที่ 4

จากปัญหานี้ทีมวิจัยที่มี ทีมนักวิจัยได้ร่วมกันคิดค้นน้ำยา “PM drop” มีส่วนผสมที่เป็นสารมาจากธรรมชาติ โดยทดสอบกับชุดอุปกรณ์สำหรับการวัดประสิทธิผลของการลดฝุ่น PM ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย เครื่องก่อฝุ่น สำหรับใช้ที่สร้างฝุ่น เครื่องวัดฝุ่นสำหรับใช้ในการวัดประสิทธิผลของน้ำยา

โดยมีทำการทดสอบภายในอาคาร นอกอาคาร และพื้นที่โล่งกว้าง พบว่าน้ำยา PM drop สามารถลดฝุ่น PM ให้อยู่ได้ในระดับที่ปลอดภัย ต่อการฉีดพ่น 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมง กรณีเป็นที่โล่ง แต่หากเป็นห้องปิดสามารถอยู่ได้ทั้งวัน ส่วนกลิ่นของน้ำยาลดฝุ่นจะสะอาด กลิ่นคล้ายมะพร้าว เพราะมีส่วนผสมของพืชตระกูลปาล์ม เป็นสารที่มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

สำหรับผลิตภัณฑ์ “PM drop” สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดและ ลักษณะของพื้นที่ สำหรับการฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ได้แก่ Foggy เครื่องพ่น ULC ชุดพ่นหมอก โดรนสำหรับพ่นละลอง โดย Foggy และเครื่องพ่น ULC เหมาะสำหรับใช้ลดฝุ่นภายในอาคาร ชุดพ่นหมอกเหมาะสำหรับใช้เป็นม่านกันฝุ่นในอาคาร และโด รน ใช้ในการพ่นละอองสำหรับการสันทนาการหรือกิจกรรมภายนอก ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหัวพ่นหมอกได้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์“PM drop” น้ำยาลดฝุ่น PM ในอากาศ ได้ยื่นขอรับรองสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ โทรศัพท์ 081-671-3839 หรือกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน