ครบทุกรส สดทุกเรื่อง9 เหตุผลที่ทำให้ ‘ภาษาอังกฤษ’ เป็นเรื่อง ‘สำคัญมาก’
Font Size  

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:38 น.

 

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาต่างประเทศที่คนไทยคุ้นเคยกันดี เพราะจำเป็นที่จะต้องเรียนตั้งแต่เด็ก ทั้งถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา หรือถูกตั้งเป็นเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกต่างๆ และทุกคนต่างรู้ดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน แต่รู้หรือไม่ว่าทำไม? ต่อไปนี้คือเหตุผล 9 ข้อที่จะทำให้คุณรู้ว่า ทำไมภาษาอังกฤษถึงเป็นเรื่องที่ ‘สำคัญมาก’

 

1.ภาษาอังกฤษเรียนรู้ง่าย เพราะมีตัวอักษรเพียงแค่ 26 ตัว


2.มีคนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่


3.ภาษาอังกฤษ ถูกใช้เป็นภาษาทางการในกว่า 53 ประเทศทั่วโลก


4.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน


5.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดในสหภาพยุโรป ถึง 89%


6.วรรณกรรมภาษาอังกฤษคิดเป็น 28% ของวรรณกรรมทั้งหมดที่ตีพิมพ์ทั่วโลก


7.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในแวดวงวิทยาศาสตร์


8.ความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกลายเป็นสิ่งจำเป็นในหลายสาขาอาชีพและวิชาชีพ เช่น แพทยศาสตร์และวิชาการคอมพิวเตอร์


9.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเด่นของผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางวิทยาศาสตร์แทนภาษาเยอรมันในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20

 


จะเห็นได้ว่าการศึกษาและการทำงานเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีก็มักจะได้รับโอกาสมากกว่า โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจขยายตัว มีการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครงานที่บริษัทจะพิจารณาเพื่อรับเข้าทำงาน เพราะในแง่ของธุรกิจ การติดต่อเจรจาและการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทได้

 

แม้แต่ในระดับผู้บริหาร หนึ่งในนักเรียนที่มากความสามารถของโปรแกรม TOPICA Native คุณทวีป อัศวแสงทอง ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท MITR Technical Consultant ก็ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการทำงานไว้ว่า “ในชีวิตการทำงานของผม มีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากขึ้น แต่เรากลับขาดความมั่นใจในการสื่อสาร จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดเลย เพียงแค่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเท่าที่ควร และไม่ได้พัฒนาอย่างถูกวิธี”


คุณทวีป อัศวแสงทอง ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท MITR Technical Consultant

หนึ่งในนักเรียนที่มากความสามารถของโปรแกรม TOPICA Native


ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนาน ทำให้แง่คิดและมุมมองนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท MITR Technical Consultant คุณทวีปมีบุคลลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากมายในบริษัทที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านภาษาได้ดี แต่กลับยังคงพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเลือกเรียนกับ TOPICA Native เพราะด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ประหยัดเวลา และสะดวกต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีเวลาที่จำกัด

 

ก่อนที่จะเรียนกับ TOPICA Native คุณทวีปเคยเรียนกับสถาบันสอนภาษาอื่นๆ มาแล้ว แต่พบว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล เนื่องจากไม่ได้นำความรู้ไปใช้จริงและในหนึ่งกลุ่มเรียนมีผู้เรียนจำนวนหลายสิบคน ทำให้การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้คุณทวีปยังได้แสดงความห่วงใยต่อระบบการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยไว้อีกว่า “การที่เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษนั้นต้องเริ่มแก้ตั้งแต่ระบบการศึกษา เหมือนกับต่างประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญ ทุกคนควรพูดภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะ AEC กำลังจะเข้ามา ควรเน้นการสนทนาให้มากขึ้นเพื่อสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี และต้องเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงมหาวิทยาลัย เพราะสังคมการทำงานส่วนใหญ่ของไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ จึงเหมือนเป็นการปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน”

 

แม้ว่าในปัจจุบัน คุณทวีปจะดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารและประสบความสำเร็จมากมาย แต่ก็ยังมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เพราะด้วยประสบการณ์ในการทำงานทำให้ทราบดีว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญต่อการได้รับโอกาสมากเพียงใด

 

ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากเพลง ภาพยนตร์ หรือสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีบทเรียนออนไลน์หรือที่เรียกว่า E-Learning อีกมากมายให้ศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะด้วยข้อจำกัดของเวลาและการเดินทาง เทคโนโลยีจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับคนที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและไม่ค่อยมีเวลา

 

เพียงใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็ทำให้คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ด้วยเวลาเรียน 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยในกระบวนการเรียนรู้ให้รู้สึกเสมือนจริง นอกจากนั้น คุณไม่จำเป็นต้องรอเวลาเข้าเรียน คุณสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการสมัครและการทดสอบ

 

การเรียนแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า E-learning นั้น มีการใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและองค์กรการศึกษามากมาย ทั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ออกซ์ฟอร์ด หรือแม้กระทั่งบริทิชเคาน์ซิล ต่างก็มีโปรแกรมเรียนภาษาออนไลน์ที่มีนักเรียนนับหมื่นคน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://english.topicanative.asia/?id_landingpage=92&code_chanel=TBI.PR.25082015.Bai%204H1%20Khaosod&id_campaign=9&id=2991