ครบทุกรส สดทุกเรื่องสิ้น พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ สิริอายุ 76 ปี พรรษา 56
Font Size  

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:01 น.

 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ว่า พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย มรณภาพลงด้วยอาการสงบด้วยโรคไตวาย เวลา 02.07 น. วันที่ 25 ต.ค.2558 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 76 ปี พรรษา 56 ในการนี้ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพแด่พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาภรณ์ เวลา 17.00 น. ที่วัดมังกรกมลาวาส


 นายพิสิทธิ์ชนนท์ นิวัฒนากุล เลขานุการพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ และกรรมการวัดมังกรกมลาวาส กล่าวว่า สมัยก่อนหลวงพ่อมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารมาโดยตลอด กระทั่งได้รับการผ่าตัด แต่อาการมาเกิดขึ้นอีกช่วงตรุษจีน หลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ตั้งแต่ช่วงหลังตรุษจีนเป็นต้นมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ


 จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มรณภาพลงก็ลงด้วยอาการสงบ โดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จะเคลื่อนศพของหลวงพ่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมังกรกมลาวาส โดยจะมีพิธีพระราชทานนำหลวงสรงศพ และทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จะมีการประชุมหารือถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่ออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์จีนนิกาย สูญเสียพระมหาเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตา และสร้างคุณูปการต่อประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์


 “ตลอดชีวิตการคลองเพศบรรพชิตหลวงพ่อเย็นเชี้ยว ทำความดีช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไป ร่วมสร้างโรงเรียนต่างๆ มีการดูแลผู้พิการ คนชรา ส่วนการพระศาสนา หลวงพ่อเป็นผู้ก่อตั้ง วัดบรมราชากาญจนาภิเษก หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ปัจจุบัน ทำการบูรณะวัดเล่งเน่ยยี่ คงศิลปะแบบเดิมไว้ทั้งหมด ส่งเสริมการศึกษาเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายให้แก่ สามเณรในคณะสงฆ์จีนนิกายได้เรียนหนังสือ โดยหลวงพ่อจะส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ในวัดได้รับการศึกษาจนถึงปริญญาเอก ทั้งนี้ ก่อนมรภาพหลวงพ่อเย็นเชี้ยว มีดำริให้สร้างมหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมถึงการสร้างโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วบริเวณบางบัวทอง แต่หลวงพ่อก็สิ้นเสียก่อน” เลขานุการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส กล่าว


 สำหรับประวัติ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ มีนามเดิมว่า เย็นเชี้ยว เกิดในตระกูลแซ่เจียม มีภูลำเนาเดิมอยู่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ บิดาชื่อ นายยุ่นฮะ แซ่เจียม มารดาชื่อ นางซิ้วเกียว แซ่ลี้ เชื้อชาติจีน (จีนแต้จิ๋ว) จากมณฑลกวางตุ้ง โดยหลวงพ่อ เกิดในประเทศไทย เมื่อปี 2482 จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกายในปี 2502 และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในปี 2503 ที่วัดโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์


 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) รูปที่ 9 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ท่านเป็นผู้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นที่แตกฉาน ว่างจากิจวัตรประจำวันแล้ว ชอบการกุศล ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เคร่งครัดระเบียบวินัย เป็นพระอาจารย์อบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณรเป็นมากกว่า 15 ปี และมีปณิธานที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในปี พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์


 กล่าวสำหรับ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 กับ 21 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เป็นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย บางคนเรียกว่า วัดมังกร ด้วยคำว่า เล่ง หรือ เล้ง ภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า มังกร ส่วนชื่อวัดอย่างเป็นทางการ คือ วัดมังกรกมลาวาส ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2414 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 8 ปี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนตอนใต้ โดยสกุลช่างแต้จิ๋ว วางแปลนตามแบบวัดหลวง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมังกรกมลาวาส มีเจ้าอาวาสทั้งสิ้น 9 รูป โดยเจ้าอาวาสองค์ที่ 9 รูปปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว หรือ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ ที่เพิ่งมรณภาพลง